Tietosuojaseloste

  1. Rekisteriseloste
  2. Evästeseloste
  3. Henkilötietojen käsittely
  4. Käyttöehdot

Rekisteriseloste

Toivottavasti tämä dokumentti selventää sinulle henkilötietojemme käsittelyyn liittyviä käytänteitä. Olemme yrittäneet selittää ja ilmaista kaiken niin yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi kuin vain mahdollista. Mikäli kuitenkin herää kysymyksiä tai epäselvyyksiä niin annamme mielellämme lisätietoa.Tämä dokumentti on EU:n yleisin tietosuoja-asetuksen, sekä henkilötietolain (523/1999) mukainen. Dokumentin tarkoituksena on avoimesti ja läpinäkyvästi kertoa henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä käytänteistämme. Almerin Oy:n rekisteriseloste koskee Almerin Oy:n asiakkaita, nettisivukävijöitä,yhteistyökumppaneitaja potentiaalisia asiakkaita. Jos palvelun käyttäjä ei ole palvelun tilaaja, vaan tilaajana on organisaatio, yhteisö, oppilaitos tai kunta, vastaa tilaaja rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelystä. Perusteena henkilötietojen käsittelylle on tilanteesta riippuen aina suostumus tai oikeutettu etu.

Rekisterin nimi:

Almerin Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä:

Almerin Oy2723215-1

Sepänkatu 440100 Jyväskylä

Yhteyshenkilö Teemu Laitinen

teemu.laitinen@almerin.com

+358 44 5488674

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:

•markkinoinnissa, sisältäen myös suoramarkkinoinnin

•palvelun tarjoamisessaja toteuttamisessa

•asiakassuhteen hoitamisessa

•asiakaspalvelun kehittämisessä

•asiakastapahtumien järjestämisessä

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi pitää sisällään seuraavat tiedot:

•Nimi

•titteli

•organisaatio

•sähköposti

•puhelinnumero

•käyttäjätunnus

•salasana

•äidinkieli

•kaupunki

•luokka

•luvat

•suostumukset

•Palvelun käytön seurauksena syntyneet tulokset, havainnot, oppimisanalytiikka, kunniamerkit, tuotetut sisällöt, aktiivisuus, kommentit, julkaisut, palautukset,

•laskutus-, maksu-, peruutus ja tilaustiedot•asiakaspalaute•

IP-osoiteSäännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan seuraavista lähteistä:

•verkkosivuilla olevalta yhteystietolomakkeelta

•evästeillä

•asiakkaan omasta yhteydenotosta joko puhelimitse tai sähköpostilla

•tapahtumissa tai messuilla täytetyistä lomakkeista

•kasvokkaisista tapaamisista

•asiakas-tai yhteistyöyrityksen nettisivuilta

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn asianmukaista suostumusta. Tietoja voidaan luovuttaa eteenpäin vain tilanteessa, jossa Almerin Oy:lla on siihen lainmukainen velvollisuus.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Käytössä ei ole manuaalista aineistoa. Sähköiset aineistot on suojattu lukuisilla hallinnollisilla ja teknisillä ratkaisuilla, eikä aineistoon ole pääsyä kuin niillä oikeutetuilla työntekijöillä, joille se on työn puolesta välttämätöntä.

Rekisteröidyn oikeudet:

Kaikilla rekisteröidyillä on useita henkilötietojen käsittelyä koskevia oikeuksia. Mikäli rekisteröity haluaa tulla unohdetuksi, hänet poistetaan rekisteristä. Jotta henkilön tiedot voidaan poistaa, tulee rekisteröidyn toimittaa allekirjoitettu poistamispyyntö rekisterin yhteyshenkilölle. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan rekisteristä tai rekisteröidylle esitetään lainmukainen syy henkilötietojen säilyttämiseen. Kirjallisella pyynnöllä rekisteröity voi kieltää suoramarkkinoinnin, tarkastella hänen tietojaan, vaatia korjaamaan virheellisiä, vanhentuneita, puutteellisia, tai tarpeettomia henkilötietojaan, sekä kieltämään hänen henkilötietojensa käsittelyn. Kaikki yllä luetellut toimet ovat rekisteröidylle täysin ilmaisia, ja toteutetaan rekisteröidyn kirjallisella pyynnöllä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus valittaa tietosuojavastaavalle, mikäli ilmenee mahdollisia epäilyksiä tietosuojalain rikkomisesta.

Evästeseloste

Tämän dokumentin tarkoitus on selventää Almerin Oy:n evästeiden käytön periaatteita. Mikäli herää
kysyttävää, niin annamme mielellämme lisätietoa. Tämä evästeseloste koskee vain ja ainoastaan verkkokaupan (www.yiptreeshop.com) evästeitä. Tämä dokumentti ei koske evästeiden
käyttöä palvelun sisällä eli siinä vaiheessa, kun käyttäjä on kirjautunut palveluun sisään.

Mitä ovat evästeet?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat verkkoselaimeen. Evästeiden avulla kyseinen selain voidaan tunnistaa myöhemmin uudelleen. Evästeet mahdollistavat useita erilaisia toimintoja verkkosivuilla. Esimerkiksi sivustojen personointi käyttäjien mukaan ja istuntojen muistaminen perustuu evästeisiin. Evästeen perusteella ei pystytä tunnistamaan käyttäjää eikä eväste myöskään vahingoita laitetta. Evästeitä on kahta eri tyyppiä, joista toiset ovat pysyviä ja poistuvat selaimessa tietyn ajanjakson kuluttua. Toiseen evästetyyppiin kuuluvat ne evästeet, jotka poistuvat heti istunnon päätyttyä.

Miten verkkosivumme käyttää evästeitä?

Evästeiden käytön tarkoitus on sivuston
liikenteen ja toimivuuden analysointi sivuston kehittämistä varten, sekä asiakaskokemuksen personointi.

Evästeiden hylkääminen

Halutessasi voit käyttää verkkokauppaa ilman evästeitä ottamalla evästeet pois käytöstä
käyttämäsi selaimen asetuksista. Evästeiden käytöstä poistaminen riippuu selaimesta ja jokaisella
selaimella on omat ohjeet toimintoa varten.

YipTreen henkilötietojen käsittely

1. Tarkoitus

Tämän tietosuojaselosteen(”Tietosuojaseloste”, ”Tämä dokumentti”) tarkoitus on selittää ja selventää henkilötietojenkeräämistä, tallentamista ja käyttöä Almerin Oy:n (”Yritys”, ”Almerin Oy”) YipTree-palvelussa(”Yiptree”, ”Ohjelmisto”, ”YipTree-palvelu”). Mikäli käyttäjä ei ole palvelun tilaaja, vaan tilaajana toimii organisaatio, kunta, yhteisö, instituutio tai koulu, on tilaaja rekisterinpitäjänä vastuussa henkilötiedoista. Edellä kuvatussa tilanteessa Almerin Oy toimii pelkästään tietojen käsittelijänä. Tilanteesta riippuen henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asiakkuuteen tai oikeutettuun etuun.

2. Käsitteet

Tässä dokumentissa käytetyt käsitteet on selitetty alla: YipTree tarkoittaa Almerin Oy:n ylläpitämää ja kehittämää oppimisympäristöä. YipTree personoi oppimista käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Jotta personointi on mahdollista YipTree kerää ja analysoi käyttäjänoppimisdataa. Almerin Oy tarkoittaa yritystä joka ylläpitää ja kehittää YipTreetä. Almerin Oy on suomalainen osakeyhtiö, joka on asianmukaisesti järjestettyja pätevästi voimassa Suomen lainsäädännön mukaisesti, jolla on yritystunnus 2723215-1 ja jonka kotipaikka on Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä. Almerin Oy myös myy YipTreetä tietyissä maissa. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkea tietoa, joka voidaan yhdistää tunnistettavaan henkilöön. Henkilötiedot sisältävät myös kaiken sen tiedon josta tässä dokumentissa käytetään ilmausta tunnistetiedot sekä oppimisdata. Tunnistetiedoilla tarkoitetaan kaikkia niitä tietoja, joita tarvitaan rekisteröitäessä täysin uutta käyttäjää. Tunnistetiedoilla käyttäjät voidaan erottaa toisistaan ja heihin voidaan yhdistää oikea oppimisdata. Tunnistetiedot kuuluvat henkilötietoihin.

Oppimisdata tarkoittaa YipTreessä automaattisesti käyttäjän toiminnasta, oppimistuloksista, sekä käyttäjän käytöksestä kerättyä tietoa. Oppimisdataa käytetään oppimisen personointiin. Oppimisdata kuuluu henkilötietoihin. Organisaatiolla tarkoitetaan mitä tahansa koulua, yritystä, tai muuta organisaatiota jolla on rekisteröityneitä käyttäjiä YipTreessä. Käyttäjätyyppi tarkoittaa yhtä kerätyistä tunnistetiedoista, joilla määritetään mitkä oikeudet käyttäjä YipTreessä saa. YipTreessä on kahta erilaista käyttäjätyyppiä, jotka ovat opettajakäyttäjä sekä oppilaskäyttäjä.Opettajakäyttäjä tarkoittaa käyttäjää, jolla on ylläpitäjä oikeudet jollakin YipTreen sisältämällä kurssilla. Sen lisäksi opettajakäyttäjän tulee olla opiskelijoille oppilaitosta edustava sivistävä auktoriteetti. Opettajakäyttäjän käyttöoikeudet on kuvattu myöhemmin tässä dokumentissa. Oppilaskäyttäjä tarkoittaa käyttäjää, jonka tarkoitus YipTreessä on oppia, ja jonka oppimista ohjaa opettajakäyttäjä. Käyttäjä tarkoittaa yleisesti kaikkia käyttäjiä YipTreessä riippumatta käyttäjätyypistä. Rekisterinpitäjä tarkoittaa osapuolta, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen.Käsittelijä tarkoittaa toimijaa, joka prosessoi henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

3. Kerätty tieto ja data

Almerin Oy kerää ainoastaan dataa ja tietoja, jotka ovat välttämättömiä parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen tuottamiseksi sekä tarjoamiseksi YipTreessä. Asiakkuuden luonteesta riippuen Almerin Oy on joko rekisterinpitäjä tai käsittelijä. Almerin Oy tekee organisaatioiden kanssa sopimuksen palvelun käytöstä. Täten Almerin Oy voi vastaanottaa ja käsitellä henkilötietoa ja oppimisdataa tarjotakseen oppilaille ja opettajille organisaation ostamaa palvelua. Tilanteissa, joissa Almerin Oy on itse rekisterinpitäjänä, Almerin Oy kerää alle 16-vuotiaiden käyttäjien lailliselta huoltajalta hyväksynnän lapsen palveluun rekisteröintiä, ja hänen tietojensa käsittelyä varten. Almerin Oy keräämä data YipTree-palvelussa ja YipTree-palvelun tarjoamista varten voidaan jakaa kahteen pääryhmään, joita ovat tunnistetiedot ja oppimisdata. Almerin Oy vastaanottaa tunnistetietoja, joka kerta kun uusi käyttäjä rekisteröidään YipTreehen. Tunnistetiedot voivat sisältää sähköpostin, etunimen, sukunimen, organisaation, ryhmän, käyttäjätyypin, ja huoltajien sähköpostin. Almerin Oy myös vastaanottaa tietoja rekisteröitävistä organisaatioista. Organisaatioista kerättävä tieto voi sisältää organisaation pysyvän sijainnin,nimensekä ensisijaisen palvelun käyttökielen. Organisaatioista kerättävä tieto yhdistetään organisaation alle rekisteröityihin käyttäjiin. YipTree personoi oppimista. Personoidakseen oppimista YipTree voi automaattisesti kerätä oppimisdataa käyttäjän toiminnoista, kun käyttäjä käyttää YipTreetä. Toimintoja, joista oppimisdataa kerätään ovat oppimistulokset, kommunikaatio muiden käyttäjien kesken, sekä käyttäjän käyttäytyminen YipTreessä. Käyttäjän käyttäytymisellä tarkoitetaan esimerkiksi, mutta ei rajoitetusti käytettyä taitotasoa, oppimiseen käytettyä aikaa, sekä opiskeltua materiaalia. Kerättyä oppimisdataa käytetään tarjoamaan ja esittämään oppimisen analytiikkaa, oppilaskäyttäjälle ja opettajakäyttäjälle, kuin myös ryhmän keskiarvon laskemiseen ja keskiarvon esittämiseen muille ryhmän käyttäjille. Oppimisdataa syntyy automaattisesti koko ajan, kun käyttäjä käyttää YipTreetä.YipTree suorittaa henkilötietojen profilointia. Profilointi YipTreessä tarkoittaa automaattista ja koneellista oppimisdatan ja henkilötietojen analysointia johtopäätösten ja ehdotusten tekemiseksi. Kun käyttäjä käyttää YipTreetä, Almerin Oy voi kerätä tietoa myös käytetystä laitteesta ja selaimesta, käyttöjärjestelmästä, Internet-protokollan osoitteesta, sekä Internet-palveluntarjoajan nimestä. Mitään juuri luetelluista tiedoista ei yhdistetä käyttäjän tunnistetietoihin tai oppimisdataan. Almerin Oy voi myös käyttää evästeitä käytetyn laitteen tunnistamiseksi. Evästeet eivät käsittele, yhdistä tai kerää mitään tunnistetietoa. Useimmat selaimet mahdollistavat evästeiden hallinnan, mutta Almerin Oy haluaa muistuttaa kaikkia käyttäjiä siitä, että YipTreen käyttö ei ole mahdollista, jos kaikki evästeet on otettu pois käytöstä. YipTreen toiminta perustuu nimenomaan evästeisiin. Lisätietoa evästeistä saat tutustumalla Almerin Oy:n evästeseloteisiin. YipTree käyttää linkkejä muille verkkosivuille, sekä kolmansien osapuolien tarjoamia palveluita käyttäjäkokemuksen luomiseksi YipTreessä. Esimerkiksi YouTube-videoita voidaan näyttää kirjastossa ja niitä voidaan lisätä seinälle tai oppitunneille. Almerin Oy voi myös tehdä yhteistyötä kolmansien osapuolien kanssa sisällyttääkseen YipTreehen tiettyjä toiminnallisuuksia. Almerin Oy haluaa muistuttaa, että kolmansien osapuolien palvelut voivat kerätä tietoja käyttäjästä. Suosittelemmekin tutustumaan myös YipTreessä ilmenevien kolmansien osapuolien tietosuojaselosteisiin heidän omilla kotisivuillaan.

4. Tietojen ja datan käyttö

AlmerinOy käsittelee henkilötietoja, tunnistetietoja ja oppimisdataa vain ja ainoastaan tässä dokumentissa mainittuihin tarkoituksiin. Tilanteessa, jossa Almerin Oy tietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän puolesta käsittelee tietoa ja dataa, käsittelee Almerin Oy tunnistetietoja, henkilötietoja ja oppimisdataa vain ja ainoastaan rekisterinpitäjän kanssa sovittuihin tarkoituksiin. Oppimisdatan ja tunnistetietojen käyttö rajoittuu parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen tarjoamiseen. Vain rekisteröidyt käyttäjät voivat nähdä YipTreessä tapahtuvat toiminnot ja kommunikaation. Kerättyä oppimisdataa käytetään oppimisen personointiin, älykkääseen oppimisen ohjaukseen, suosituksiin, sekä oppimisvaikeuksista tiedottamiseen. Oppimisdata on sekä oppilaskäyttäjän itsensä tarkasteltavissa, että myös opettajakäyttäjän saatavissa. Mikäli oppilaskäyttäjä haluaa, hän voi liittyä pistetaulukkoon ja täten jakaa muutamia hänen saavutuksiaan kerätystä oppimisdatasta muiden oppilaskäyttäjien kanssa. Oppimisdataa esitetään opettajakäyttäjälle laadukkaampaa oppilaan ohjausta, arviointia, personoitua oppimista, tukea ja muita sivistäviä koulutuksellisia tarkoituksia varten. Täten voidaan tarjota kokonaisvaltainenja kattava oppimiskokemus. Henkilö joka käyttää YipTreetä ylläpitäjän tunnuksilla vakuuttaa käyttävänsä oppimisdataa, sekä tunnistetietoja vain opettavaisiin, kasvatuksellisiin ja pedagogisiin tarkoituksiin. Jos oppilaskäyttäjä on lain mukaan alaikäinen, voidaan myös hänen huoltajilleen mahdollistaa pääsy oppilaan tunnistetietoihin, sekä oppimisdataan. Mikäli asiakasorganisaatio pyytää, voidaan YipTree integroida yhteen asiakasorganisaation käyttämän kolmannen osapuolen tarjoaman palvelun, järjestelmän tai ohjelmiston kanssa, jolloin näiden kahden palvelun välillä voidaan myös toteuttaa tiedonsiirtoa kuitenkin vain ja ainoastaan asiakasorganisaation pyynnöstä. Tiedonsiirron tarkoituksena tulee aina vain ja ainoastaan olla oppimisen laadun parantaminen, opetuksen järjestämisen helpottaminen, sekä oppimisen hallinta. Mikäli tiedonsiirto toteutetaan, tullaan kaikkia niitä käyttäjiä, joita tiedonsiirto koskee, informoimaan ennakkoon. Tunnistetietoja tai oppimisdataa ei koskaan levitetä tai myydä kolmansille osapuolille. Oppimisdataa ei myöskään koskaan siirretä kolmansienosapuolien haltuun ilman organisaation lupaa. Ainoa poikkeus, jolloin tunnistetietoja tai oppimisdataa on välttämätöntä välittää kolmansille osapuolille, on tilanne, jossa Almerin Oy:ta koskee laillinen velvollisuus tietojen luovuttamisesta julkiselle vallalle taivastaavalle. Almerin Oy säilyttää henkilötietoja vain lainmukaisen ja tarpeelliseksi koetun ajan. Säilytysajanjakso riippuu asiakkuuden, tietojen ja käyttötarkoituksen luonteesta, mikä tarkoittaa sitä, että maksimaalinen säilytysajan vaihtelee. Kaikki tiedot poistetaan asiakkuuden loputtua kohtuullisen ajan jakson kuluttua.

5. Käyttäjän oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä käyttäjällä on useita henkilötietojen käsittelyä koskevia oikeuksia. Kirjallisella pyynnöllä rekisteröity eli käyttäjä voi estää suoramarkkinoinnin, korjata rekisteristä häntä koskevia virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja, kieltää hänen henkilötietojensa käsittely sekä tarkastella häntä koskevia tietoja rekisteristä. YipTreen oppilaskäyttäjäksi rekisteröitynyt voi tarkastella hänestä kerättyä oppimisdataa YipTreessä milloin tahansa. Myös rekisteröitynyt opettajakäyttäjä voi nähdä niiden oppilaiden oppimisdatan, jotka ovat osallisina opettajan kurssilla. Käyttäjät voivat tarkastella kaikkea syntynyttä ja kerättyä oppimisdataa YipTreen käyttöliittymässä edistyminen-työkalussa. Kaikki käyttäjät voivat poistaa oman käyttäjätilinsä kirjallisella, allekirjoitetulla pyynnöllä. Kaikki yläpuolella luetellut toiminnot ovat veloituksettomia ja pannaan täytäntöön heti kun käyttäjä on kontaktoinut rekisteristä vastuussa olevaa yhteyshenkilöä. Rekisteristä vastuussa olevan yhteyshenkilön yhteystiedot löytyvät Rekisteriselosteesta. Mikäli kokonainen organisaatio poistetaan YipTreestä, poistuvat myös kaikki sen organisaation allerekisteröidyt käyttäjät. Mikäli käyttäjä kuuluu useampaan kuin yhteen organisaation, toisen organisaation poistaminen ei vielä poista käyttäjän tiliä. Almerin Oy haluaa erityisesti muistuttaa,että oppimisdata on pysyvästi poissa, eikä sitä voida palauttaa sen jälkeen, kun käyttäjä on pysyvästi poistettu. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus valittaa tietosuojavastaavalle, mikäli ilmenee mahdollisia epäilyksiä tietosuojalain rikkomisesta.

6. Tietoturva ja -suojaus

YipTree on rakennettu korkealuokkaisin standardein ja yksityisyys, sekä turvallisuus ovat olennainen osa YipTreen suunnittelua. Almerin Oy käyttää lukuisia hallinnollisia, sekä teknisiä keinoja suojellakseen käyttäjien oppimisdataa, yksityisyyttä sekä tunnistetietoja. Koska suuri osa YipTreen loppukäyttäjistä ovat alle 16-vuotiaita, käsitellään henkilötietoja erityisellä huolellisuudella ja varovaisuudella. Vain tekoäly analysoi käyttäjien oppimisdataa, joten siihen ei ole pääsyä luonnollisilla henkilöillä paitsi opettajakäyttäjällä YipTreen käyttöliittymän kautta. YipTree käyttää xAPI standardia käyttäjien oppimisdataa talletettaessa. Kun jokin toiminto halutaan tallettaa, YipTree lähettää turvallisen lausunnon muodossa ”substantiivi, verbi, objekti” tai ” minä tein tämän” Almerin Oy:n oppimistietotalletukseen. Oppimistietotalletus on keskitetty ja turvallinen talletuspaikka, johon kaikki oppimiseen liittyvä tieto on sijoitettu ja josta siihen voidaan päästä käsiksi muilla yhteensopivilla oppimisalustoilla tai -työkaluilla. Almerin Oy ei luovuta henkilötietoja kolmansien osapuolien saataville ilman käyttäjän lupaa. Mikäli käyttäjä haluaa käyttää YipTreen ulkopuolisia integroituja palveluja,vieraita integroituja työkaluja, pelejä tai nettipalveluita,tekee käyttäjä sopimuksen kolmannen osapuolen kanssa tietojen keräämisestä. Almerin Oy toimii yhteistyössä ainoastaan kolmansienosapuolien kanssa, joilla ovat erittäin kehittyneet yksityisyydensuojakäytänteet. Kaikki tieto pysyy EU:n sisällä, eikä muilla mailla, organisaatioilla tai valtioilla ole siihen fyysistä pääsyä. Yritysoston tai mahdollisen fuusionkatsotaan noudattavan tietosuojaselostetta ja tietosuojaseloste pysyy voimassa.

7. Päivitykset ja muutokset

Almerin Oy voi päivittää tai muuttaa tietosuojakäytänteitä tarjotakseen vielä kehittyneempiä tietosuojakäytänteitä. Almerin Oy päivittää aina uusimman version tietosuojaselosteesta YipTreehen. Almerin Oy ei ilmoita käyttäjiä mahdollisista muutoksista tietosuojakäytänteissä, joten Almerin Oy suosittelee käyttäjiä lukemaan tietosuojaselosteen läpi säännöllisesti, jotta käyttäjät pysyvät ajantasalla muutoksista ja päivityksistä.

Käyttöehdot

Tiivistelmä

●Vain ei-kaupalliseen käyttöön

●Lähdekoodia ei voi muokata missään tarkoituksessa (Ei voi luoda johdannaistyötä)

●Ohjelmiston luoja on aina nimettävä

●Lisäehdot:

●Älä käytä tätä ohjelmisto ajaessasi minkäänlaista ajoneuvoa.

●Tee varmuuskopiot oppituntimateriaaleistasi ennen niiden lähettämistä YipTreehen.

●Ohjelmiston osat toimitetaan erillisillä lisensseillä seuraavasti:

●Sakai 11.x is under the EducationalCommunity License, Version 2.0 (ECL-2.0).

●jQuery 1.11.3 is under the MIT license.●AngularJS 1.5.8 is under the MIT license.

1.Johdanto:

Tämä sopimus on allekirjoitettu 3.5.2017 (jäljempänä voimaantulopäivä) ja se määrittelee ja vaikuttaa koulun ja yhtiön (jäljempänä lisenssinhaltija) sekä Almerin Oy:n, suomalaisen osakeyhtiön, joka on asianmukaisesti järjestetty ja pätevästi voimassa Suomen lainsäädännön mukaisesti, jolla on yritystunnus 2723215-1 ja jonka kotipaikka on Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä (jäljempänä lisenssinantaja), suhdetta.

2.Lisenssin myöntäminen:

Lisenssinantaja myöntää lisenssinhaltijalle kaikkia ehtoja ja muita oikeudellisia rajoituksia sekä ohjelmistossa käytettävien kolmansien osapuolien ehtoja ja oikeudellisia rajoituksia noudattaen henkilökohtaisen, luovuttamattoman ja ei-siirrettävän, jatkuvan, ei-kaupallisen, ei-yksinomaisen lisenssin ilman oikeutta luoda johdannaistyötä.

a.Rajoitukset:

Lisenssinhaltija voi käyttää ohjelmistoa seuraavia tarkoituksia varten:

i.Ohjelmiston käyttö lisenssinantajan verkkosivustossa ja palvelimessa.

ii.Sallii kolmansienosapuolien käyttää ohjelmistoa lisenssinantajanverkkosivustolla ja palvelimella

iii.Julkaistun ohjelmiston tuotos lisenssinhaltijalle ja kolmannelle osapuolelle.

iv.Jakaa ohjelmiston tuottamat sanatarkat kopiot

b.Tätä käyttöoikeutta myönnetään jatkuvasti, kunhan et ole olennaisesti rikkonut sitä

c.Lisenssinhaltija omistaa tekijänoikeudet lisenssinhaltijan YipTreessä luomiin aineistoihin.

d.Ei-luovutettava ja ei-siirrettävä: Lisenssinhaltija ei saa luovuttaa tai siirtää oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan tämän käyttöoikeuden nojalla.

e.Ei-kaupallinen: Lisenssinhaltija ei saa käyttää ohjelmistokaupallisiin tarkoituksiin. Tässä lisenssissä kaupalliset tarkoitukset edellyttävät, että kolmasosapuoli maksaa ohjelmiston käyttämiseksi tai että ohjelmisto ylläpitävä verkkosivusto on maksuasetuksen takana.

f.Attribuutiovaatimukset: YipTreen verkkosivustolla on oltava näkyvä linkki. URL-osoite on http://www.yiptree.com.

3.Määräaika ja päättyminen:

Lisenssi on voimassa sen päättymiseen asti. Lisenssinantaja voi päättää tämän sopimuksen sisältäen lisenssinhaltijan lisenssin, mikäli lisenssinhaltija:

a.Tulee maksukyvyttömäksi tai muuten päätyy selvitystilaa tai

b.Vie ohjelmiston mihin tahansa lainkäyttövaltaan, jossa lisenssinantaja ei voi noudattaa tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai

c.Lisenssinhaltija rikkoi tämän lisenssin ehtoja ja tällaista rikkomista ei ole korjattu välittömästi ilmoituksen jälkeen tai

d.Lisenssinhaltija rikkoo tämän lisenssin kohdan 2 ehtoja

e.Lisenssinhaltija on muuten tehnyt järjestelyjä, joiden takia lisenssinantaja ei kykene toteuttamaan tämänlisenssin alaisia oikeuksiaan.

4.Maksaminen:

Lisenssinhaltija maksaa lisenssinantajalle maksun luottokortilla, PayPalilla tai muulla lisenssinantajan hyväksymällä tavalla. Maksamatta jättäminen tulkitaan tämän sopimuksen olennaisena rikkomuksena.

5.Versiopäivitykset, päivitykset, ja korjaukset.

Lisenssinantaja voi tarjota lisenssinhaltijalle ajoittain harkintansa mukaan lisenssiin päivityksiä, sekä korjauksia. Lisenssinhaltija takaa, että ohjelmisto pidetään ajan tasalla ja kaikki asiaankuuluvat päivitykset jakorjaukset suoritetaan. Lisenssinhaltija voi myös halutessaan ostaa lisenssinantajalta päivityksiä lisenssinantajan asettamien hintojen mukaan.

a.Versiopäivitykset: Tämän lisenssin mukaan versionpäivitys on merkittävä muutos ohjelmistoon. Versiopäivitys sisältää uusia toimintoja ja suuria parannuksia suorituskykyyn. Versiopäivitys merkittään uudella versionumerolla. Esimerkiksi lisenssi joka ostaessa on ollut numero 1.x.x on versiopäivityksen jälkeen 2.0.0.b.Päivitykset: Tämän lisenssin mukaisestipäivitys tarkoittaa vähäisiä muutoksia ohjelmistoon. Päivitykset voivat sisältää uusia toimintoja tai pieniä suorituskyvyn parannuksia. Jos lisenssinhaltija on hankkinut lisenssinnumerolla 1.1.x ja versioon tulee päivitys, merkitään se 1.2.0.

c.Korjaus: Tämän version mukaisesti korjaus tarkoittaa vähäistä ohjelmiston muokkausta. Korjauksella ohjelmistosta poistetaan vikoja ja tehdään vähäisiä muutoksia toimintojen parantamiseksi. Mikäli lisenssinhaltija hankkii version 1.1.1, korjauksen jälkeen version numero on 1.1.2.

6.Tuki:

Ohjelmiston mukana tarjotaan rajallista tukea, joka on tarkemmin kuvattu ohjelmiston palvelutasosopimuksessa osana lisenssisopimusta.a.Vikailmoitukset:Lisenssinhaltija voi toimittaa lisenssinantajalle tietoa mahdollisista vioista viipymättä. Lisenssinhaltijan tulee lisenssinantajan pyynnöstä toimittaa lisenssinantajalle tietoja ja kuvakaappauksia vioista, sekä yrittää uudelleen toistaa tällaisia vikoja.

b.Ominaisuuspyyntö:Lisenssinhaltija voi pyytää lisenssinantajalta lisäominaisuuksia kuitenkin sillä ehdolla että (i) lisenssinhaltija luopuu lisäominaisuuksiin liittyvistä vaatimuksista ja oikeuksista, (ii) Lisenssinhaltija ei saa kehittää tai ilmaista tällaista ominaisuutta koskevaa pyyntöä tai ominaisuutta millekään kolmannelle osapuolelle, joka suoraan kilpailee lisenssinantajan kanssa, tai joka ominaisuuden kehittämisen seurauksena suoraan kilpailee lisenssinantajan kanssa, (iii) lisenssinhaltija takaa että kyseinen ominaisuus ei ole kolmannen osapuolen patentin, tavaramerkin, kaupallisen salassapidon tai muun immateriaalioikeuden vastainen, ja (iv) lisenssinhaltija on kehittänyt, kuvannut ja luonut ominaisuuden yksinomaan itse.

7.Vastuu:

Laissa sallitussa laajuudessa ohjelmisto toimitetaan AS-IS-pohjalta. Lisenssinantaja ei koskaan ja ilman rajoituksia vastaa mahdollisista vahingoista, kustannuksista, tai muista maksuista, jotka aiheutuvat lisenssinhaltijalle ohjelmiston toiminnasta, vioista tai muusta toiminnastaohjelmiston ja lisenssinhaltijan laitteiston, toisen ohjelmiston, kolmannen osapuolen tai palvelun välillä. Lisäksi, lisenssinhaltija ei ole koskaan vastuussa viasta lisenssinhaltijan kirjoittamasta viasta tai puutteesta lähdekoodissa luottaessaan tai käyttäessään ohjelmiston lähdekoodia.

8.Takuu:

a.Immateriaalioikeudet: Lisenssinantaja vakuuttaa, että ohjelmisto ei loukkaa tai riko mitään kolmannen osapuolen immateriaalisia oikeuksia, -vaatimuksia, patentteja tai tavaramerkkejä. Ja parhaan tietämyksensä mukaan vakuuttaa, ettei sitä kohden ole otettu kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksien loukkauksiin tai rikkomuksiin liittyviä oikeustoimia.

b.Ei takuuta: Ohjelmiston mukana ei tule takuuta. Käyttöoikeuden myötä lisenssinantaja kieltää takuun ohjelmiston virheettömyydestä ja virheistä ja koodeista jotka voivat aiheuttaa vahinkoa lisenssinhaltijalle, hänen laitteilleen tai ohjelmiston toimivuudelle. Lisenssinhaltija on yksin vastuussa mahdollisista vahingoista, menetyksistä ja vioista joita ohjelmiston käytöstä saattaa aiheutua. Lisenssinhaltija myös ymmärtää mahdolliset riskit, jotka liittyvät ohjelmiston pyörittämiseen lisenssinhaltijan palvelimilla ja verkkosivuilla.

c.Ennakkotarkastukset: Lisenssinhaltija vakuuttaa, että hän tarkisti ohjelmiston huolellisesti ja totesi sen tyydyttävänä ja riittävänä hänen tarpeisiinsa, sekä totesi etteise häiritse hänen säännöllistä toimintaansa ja että se täyttää hänen tietojärjestelmiensä ja arkkitehtuurinsa standardit ja laajuuden. Lisenssinhaltija on todennutohjelmiston olevan vuorovaikutuksessa kehitystyön, verkkosivustojen ja palvelinympäristön kanssa ja että se ei loukkaa mitään lisenssinhaltijan ohjelmiston loppukäyttäjän käyttösopimusta. Lisenssihaltija luopuu kaikista vaatimuksista, jotka koskevat ohjelmiston yhteensopimattomuutta, suorituskykyä, tuloksia ja ominaisuuksia ja takaa tarkistaneensa ohjelmiston.

9.Ei palautuksia:

Lisenssinhaltija takaa tarkistaneensa ohjelmiston kohdan 8 alakohdan C mukaisesti ja että se on hänen tarpeensa mukainen. Koska ohjelmiston on aineetonta omaisuutta, ei lisenssinhaltijalla ole koskaan oikeutta saada mitään hyvityksiä, korvauksia tai alennuksia, vaikka ohjelmistossa ilmenisi materiaalisiakin puutteita.

10.Hyvitys:

Lisenssinhaltija toteaa pitävänsä lisenssinantajaa harmittomana ja hyvittävänsä kaikki lisenssinantajaa vastaan nostetut oikeustoimet, jotka liittyvätohjelmiston käyttöön lisenssinhaltijan toimesta, minkä tarkoituksena on ollut käyttöoikeuden, lisenssinantajan ohjelmiston nimikkeen ja lisenssinantajan immateriaalioikeuksien loukkaus, rikkominen tai muu kiertäminen.

11.Sovellettava laki, toimivaltuudet:

Lisenssinhaltija sitoutuu olemaan aloittamatta ryhmäkannetta lisenssinantajaa kohtaan liittyen tähän lisenssiin, lisenssinhaltija myös sitoutuu korvaamaan lisenssinantajalle asianajajan palkkioita, oikeudenkäyntikuluja ja kustannuksia, mikäli lisenssinhaltijan lisenssinantajaa vastaan tekemä vaatimus hylätään osittain tai kokonaan.

12.Sisältö ja tekijänoikeudet:

Kaikki käyttäjät ovat yksistään vastuussa ohjelmistoon lataamansa, ohjelmistossa luomansa ja ohjelmistossa jakamansa sisällön tekijänoikeuksista. Kaikkikäyttäjät vakuuttavat omistavansa tarvittavat lisenssit, hyväksynnät ja luvat sisällön jakamiseen ja lataamiseen. Ohjelmistossa materiaaliin on mahdollista lisätä linkkejä, ohjelmiston ulkopuolisiin kolmansien osapuolien materiaaleihin,verkkosivuihin, palveluihinja tuotteisiin. Almerin ei ole vastuussa mistään ohjelmiston kautta tai ohjelmistossa jaetusta kolmansien osapuolien materiaalista. Käyttäjän jakaessa, käyttäessä, ladatessa, tai lisätessä kolmansien osapuolien omaisuutta tai sisältöä käyttäjätiedostaa siihen liittyvät riskit ja hyväksyy olevansa yksin vastuussa kaikista mahdollisista seurauksista. Käyttämällä ohjelmistoa, käyttäjä hyväksyy, ettei Almerin Oy ole vastuussa ohjelmistossa ladatun, jaetun tai luodun sisällön turvallisuudesta. Almerin ei ole vastuussa sisällön menetyksestä eikä käyttäjä ole koskaan oikeutettu hyvitykseen, maksun palautukseen tai korvaukseen, ei edes tilanteessa jossa ilmenee pysyvä sisällön menetys. Almerin ei tue tai edusta mitään sisältöä tai siinä ilmaistua mielipidettä tai toteamusta. Käyttäjien ohjelmistoon luoma, jakama, tai lataama sisältö ei saa sisältää mitään mikä saattaa:

a.Loukata muiden oikeuksia, tekijänoikeuksia, lisenssejä tai muita immateriaalioikeuksia

b.Sisältää loukkaavaa, sopimatonta, säädytöntä, laitonta tai herjaavaa sisältöä

c.Rikkoa patentteja, omistusoikeuksia tai tavaramerkkejä tai levittää liikesalaisuuksia.

d.Yllyttää väkivaltaan, vihaan tai syrjintään.

e.Sisältää viruksia, vioittuneita tiedostoja tai muuta sisältöä joka saattaa vahingoittaa muiden käyttäjien laitteita tai ohjelmistoja.

Almerin pidättää oikeuden poistaa koska tahansa ohjelmistosta sisältöä, joka sisältää jotain yllälistatuista kohdista.

Close Menu
×
×

Cart